การอมรมสมาธิภาวนา กุมภาพันธ์ 2567

การอมรมสมาธิภาวนา ๑๗-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การอบรมสมาธิภาวนา ประจำเดือน  ที่สวนพุทธธรรมปัญญจิตตธัมโมโดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  มีผู้เข้าร่วม ๓๐ คน ในหลักสูตรนี้มีการรับฟังธรรมบรรยาย  การเดินจรงกรม และการนั่งสมาธิภาวนา Monthly Meditation Training FEBRUARY 17-24, 2024 The monthly meditation training course during 17-24 February 2024 at Suan Buddha Dham Punya Jittadhammo was participated by 30 attendants. Daily activities include listening to dhamma teachings,  walking meditation and sitting in meditation.