บรรยายธรรมที่สวนบัว

บรรยายธรรมที่สวนบัว ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์บรรยายธรรมของมูลนิธิ เข้าร่วมการการบรรยายหัวข้อ “กายวิภาคกับการพัฒนาทางจิตวิญญาณ” ในระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสวนบัว Dhamma Talk at Suan Bua May 4, 2023 The foundation’s committee participated in the 45th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand. Upon the invitation of the conference organizing committee,  the foundation’s dhamma lecturer gave a short discourse […]

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์​

พิธีเปิดพิพิธภัณพ์กายวิภาคศาสตร์ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการมูลนิธิปัญญจิตตธัมโม คณะพระสงฆ์ และสมาชิกสวนพุทธธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ อาจารย์ใหญ่ ดร. อมรพันธุ์ นิมานันท์ ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณภาพจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Opening Ceremony of Anatomy Museum April 12, 2023 On 21 April 2023, the Panya-jittadhammo Foundation’s committee, sangha, and members of Suan Buddha Dhamma participated in the Inauguration of Anatomy Museum at the […]