เดินทางไปเยือนไต้หวัน

การเยือนไต้หวัน ๔-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ กพ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการมูลนิธิ เดินทางไปเยือนไต้หวันตามคำเชิญของผู้สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทไป เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนากับคณะสงฆ์ของไต้หวัน และเพื่อค้นคว้าคำสอนฝ่ายมหายาน รวมทั้งไปเยี่ยมพบปะชาวไทยที่ไปทำงานที่ไต้หวันด้วย ในระหว่างพำนักที่ไต้หวัน คณะได้เข้าพบสนทนากับ ท่านห่วง หยุ่ง ไถ ( Huang Yung-Tai) รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ท่านกัวฮุ่ย (Guo Huei) ประธานสงฆ์ และ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา วัดกลองธรรม (Dharma Drum Mountain) ท่านซุง ซู ฉี (Tsung Tzu Shih) เจ้าอาวาสวัดเสียนจ้าง (Xian Zang) Taiwan Visit February 4-10, 2023 The foundation’s committee visited Taipei during 4-10 […]